link naar deze pagina

Ronde Eemnes - 24 juni 2019

Locatie: Raadzaal 0.26 (BEL-kantoor)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: B. Hoek

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Inventarisatie spreekrecht publiek
5
Sluiting