link naar deze pagina

Raad Eemnes - 28 september 2020

Locatie: BEL-kantoor, Raadzaal 0.26
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: R. van Benthem
Toelichting: Voor het bijwonen van de vergadering is aanmelding verplicht via griffier@eemnes.nl
De vergadering is live te volgen via de livestream eemnes.notubiz.nl

01
Opening
02
Vaststellen agenda
03
Inventariseren spreekrecht publiek
04
Vragenhalfuur
06
Vaststellen besluitenlijst d.d. 22 en 29 juni
07
HAMERSTUKKEN
07.01
Actualiseren archiefdocumentatie en verantwoordingsrapportage van de archivaris over 2019
07.02
ENSIA verantwoording met betrekking tot Baseline InformatieVeiligheid Nederlandse Gemeenten (BIG) 20
07.03
Rekenkamer aanpassen verordening
07.04
Normenkader rechtmatigheid aanbesteden
07.05
Gooi en Vecht verbetering besluitvorming
07.06
Raadsvoorstel Geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling BEL-Combinatie 2020
08
BESPREEKSTUKKEN
08.01
Concept Regionale Energiestrategie (RES)
08.02
Raadsbesluit gemeente Eemnes_Subsidievoorstel Scouting Maggy Lekeux (3)
08.03
Verkoop voormalige bibliotheek
08.04
Verantwoording project Huis van Eemnes
08.05
Integratie woonvisie en college akkoord in Zuidpolder
08.06
1e bestuursrapportage 2020 RUD Utrecht
08.07
Rekenkamer onderzoek Energietransitie
09
Sluiting