link naar deze pagina

Presidium Eemnes - 15 mei 2019

Locatie: Commissiekamer 1.27 (BEL-kantoor)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: R. van Benthem

1
Opening en vaststelling agenda
2
Besluitenlijst Presidium
3
Terugblik vergaderingen
4
Agendapunten uit de fracties
5
Agendering komende vergaderingen (overzicht aangeleverde voostellen is bijgevoegd)
6
Ingekomen stukken
7
Toezeggingenlijst
8
Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
9
Sluiting