link naar deze pagina

Presidium Eemnes - 8 februari 2023

Locatie: BEL-kantoor, K. 1.27
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: B. Pouw
Toelichting: ,

01
Opening en vaststellen agenda
02
Vaststellen besluitenlijst d.d. 11 januari 2023
03
Terugblik vergaderingen
04
Agendapunten uit de fracties
05
Agendering komende vergaderingen
05.01
Consultatie Veiligheidsstrategie 2023-2026
05.02
Gebiedsvisie transformatie aan de Eem
06
Ingekomen stukken
06.01
RIB Partiele deelname Eemnes aan Bestuursopdracht Verkeersvisie Blaricum en Laren 2030
06.02
Beoordeling Interbestuurlijk toezicht Informatiebeheer 2021-2022
06.03
RIB EMS Werken aan Werk en Perspectief op Werk tm Q3 2022
06.04
Zienswijzen Eemweg 31A-78A
06.05
Ingezonden brief Wakkerendijk januari 2023
06.06
Ingezonden brief Vervoer BV
06.07
Startnotitie Handelingsperspectief Regio Amersfoort
06.08
Raadsinformatiebrief Ontwikkelingen Tomingroep januari 2023
06.09
Resultaten van het inkooptraject t.b.v. Bescherming en Opvang 2023 en verder
06.10
RIB sportdeelnamecijfers georganiseerde sport
06.11
Inkoopproces specialistische hulp
07
Toezeggingenlijst
08
Wat verder ter tafel komt / rondvraag
09
Sluiting