link naar deze pagina

Ronde & Raadsessie Eemnes - 1 oktober 2018

Locatie: Raadzaal 0.26 (BEL-kantoor)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.N.M. van den Brink
Toelichting: 1e gedeelte is zgn. ronde met toelichting door het jeugd en gezinsteam en mevr. E. Jousma.
2e gedeelte behandeling Beleidsplan Jeugd in de sessie

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Inventarisatie spreekrecht publiek
4
Vaststelling besluitenlijst Ronde en Sessie
5
Beleidsplan Jeugd 2019 - 2022 Gemeente Eemnes
Voorafgaand aan de behandeling van het beleidsplan worden er eerst nog twee presentaties gegeven ter inleiding en verduidelijking door
Beleidsmedewerker Jeugd en het Jeugd en gezinsteam.
6
Rondvraag (feitelijke vragen)
7
Sluiting