link naar deze pagina

Commissie Ruimte Eemnes - 11 mei 2020

Locatie: BEL-kantoor, Raadzaal 0.26
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: P. Seldenrijk
Toelichting: Dit is een digitale vergadering die uitsluitend te volgen is via eemnes.notubiz.nl.
Wilt u inspreken dat kan! Bij voorkeur schriftelijk maar er zijn ook mogelijkheden om binnen de digitale omgeving deel te nemen. Neemt u hiervoor contact op met de griffier via a.degraaf@eemnes.nl

01
Opening
02
Vaststellen agenda
03
Vaststellen besluitenlijst d.d. 2 maart 2020
04
Inventariseren spreekrecht publiek
Wilt u inspreken bij deze digitale vergadering dat kan! De voorkeur gaat uit naar een schriftelijke reactie die bij de agendastukken wordt geplaatst maar u kunt zich ook aanmelden om op het gemeentehuis via een laptop deel te nemen aan het overleg. Neemt u hierover contact op met de griffier mevr. A. de Graaf-Gerrits via a.degraaf@eemnes.nl
05
Krediet ophogen geluidwallen A27 Eemnes
06
Mededelingen college
07
Rondvraag
08
Sluiting