link naar deze pagina

Beeldvormende vergadering - 29 juni 2020

Locatie: Digitaal via webex
Aanvang: 19:00
Eindtijd:
Voorzitter: J. Costongs

01
Opening en vaststellen agenda
02
Spreekrecht
03
Vaststellen Handelingen 11 mei 2020 en 18 mei 2020
04
Rapport Rekenkamercommissie Vooronderzoek Schey-Vroelen
05
Vaststellen Integraal Veiligheidsplan
06
Vaststellen Jaarrekening 2019 Eijsden-Margraten
07
Eerste bestuursrapportage 2020