link naar deze pagina

* Raadsvergaderingen - 12 december 2023

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Alain Krijnen

01
Opening en vaststellen agenda
02
Inspreekrecht
03
Vaststellen besluitenlijsten van 24 oktober 2023 en 7 november 2023
04
Ingekomen post en voorgestelde wijze van afdoening
05
Verordening op de klankbordgesprekken en herbenoemingsadvies burgemeester
06
Benoemen leden Raad van Toezicht OBS Mesch
07
Verordening Voorziening huisvesting Onderwijs Eijsden-Margraten 2023
08
Legesverordening 2024
09
Verordening OZB
10
Controleprotocol en normenkader 2023 en aanpassing financiƫle verordening artikel 12.2
11
Tweede Bestuursrapportage 2023
12
Woonzorgvisie 2024-2030
13
Richtlijn strategische verwerving gronden en/of opstallen binnen gebiedsontwikkelingen
14
Algemene verordening Eijsden-Margraten
15
Omgevingswet Adviesrecht, participatie en delegatie
16
Verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht
17
Sluiting
99
Schriftelijke vragen en antwoorden