link naar deze pagina

* Dialoogvergadering Leefomgeving - 6 december 2023

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Dhr. Jos Oostenbach

01
Opening en vaststellen agenda
02
Vaststellen handelingen vergadering van 31 oktober 2023
03
Inspreekrecht
04
Tweede bestuursrapportage 2023
05
Woonzorgvisie
06
Richtlijn Strategische verwerving gronden en/of opstallen binnen gebiedsontwikkelingen
07
Algemene verordening Eijsden-Margraten
08
Omgevingswet - Adviesrecht participatie en delegatie
09
Verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht
10
Sluiting
99
Schriftelijke vragen