link naar deze pagina

* Dialoogvergadering Samenleving - 4 december 2023

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Dhr. R. Mourmans

01
Opening en vaststellen agenda
02
Vaststellen handelingen van de vergadering van 30 oktober 2023
03
Inspreekrecht
04
Verordening voorziening huisvesting Onderwijs Eijsden-Margraten 2023
05
Legesverordening
06
OZB verordening
07
Controleprotocol en normenkader en art. 12.2 Financiƫle verordening
08
Tweede bestuursrapportage 2023
09
Verordening op de Klankbordgesprekken en herbenoemingsadvies burgemeester namens de gemeenteraad
10
Sluiting
99
Schriftelijke vragen