link naar deze pagina

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs - 14 januari 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: W.M. Meulenmeesters

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs 26-11-2020 en 9-12-2020
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
Vaststellen verordening beslistermijn schuldhulpverlening (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Steeghs)
6
Sluiting