link naar deze pagina

Commissie Financiën en Bestuur - 31 mei 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: W.M. Meulenmeesters

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Financiën en Bestuur d.d. 19-4-2022
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 GR BSOB, Jaarrekening 2021en 1e begrotingswijziging 2022 (voorbereiden raadsadvies - portefeuillehouder Claassen)
6
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 GR Blink (voorbereiden raadsadvies - portefeuillehouder Claassen)
7
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 VRBZO (voorbereiden raadsadvies - portefeuillehouder Van Veen)
8
Stand van zaken: samenwerking, bovengemeentelijk en regionale zaken
9
Sluiting