link naar deze pagina

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs - 27 januari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: W.M. Meulenmeesters

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 25-11-2021
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
Kredietaanvraag dakrenovatie sporthal Molenbroek (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Steeghs) Stukken volgen per omgaande
6
1e wijziging Afstemmingsverordening participatiewet Gemert-Bakel 2018 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Steeghs)
7
1e begrotingswijziging GGD Brabant Zuid-Oost (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Steeghs)
8
RIN Clientbetrokkenheid (overleg commissie / portefeuillehouder Steeghs)
Verzoek om input vanuit de commissie
9
Sluiting