link naar deze pagina

Commissie Financiën en Bestuur - 12 januari 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: L.A. van Oort

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
Fractie Vogels - stand van zaken handhaving stankoverlast buitengracht kasteel
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Financiën en Bestuur d.d. 24-11-2020
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
1e begrotingswijziging 2021 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Van Dijk)
6
2e begrotingswijziging 2021 tbv haalbaarheidsonderzoek ontwikkelscenario’s Bakelse Plassen eo. (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Van Dijk)
7
3e begrotingswijziging 2021 tbv aanvullende financiering herinrichting 1e fase Sint Wilbertsplein Bakel (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Van Dijk)
8
Nota grondprijzen 2021 (voorbereiden besluitvorming / Portefeuillehouder Van Dijk)
9
Eerste wijziging verordening hondenbelasting 2021 (voorbereiden besluitvorming / Portefeuillehouder Van Dijk)
10
Zienswijze raad op MRE Werkprogramma 2021 (voorbereiden besluitvorming / Portefeuillehouder Van Veen)
11
Stand van zaken: samenwerking, bovengemeentelijk en regionale zaken
12
Sluiting