link naar deze pagina

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs - 2 april 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: W.M. Meulenmeesters
Toelichting: **VERGADERING VERVALT**
i.v.m. maatregelen corona virus

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over geagendeerde en niet geagendeerde commissieonderwerpen) NIET VAN TOEPASSING
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda NIET VAN TOEPASSING
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (mondelinge vragen over actuele commissieonderwerpen) SCHRIFTELIJKE PROCEDURE
4.a
Vaststellen verslag commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 20-2-2020 (EVT. OPMERKINGEN VANUIT DE COMMISSIE SCHRIFTELIJK BIJ DE GRIFFIE)
4.b
Lijst met toezeggingen (EVT. OPMERKINGEN VANUIT DE COMMISSIE SCHRIFTELIJK BIJ DE GRIFFIE)
4.c
Termijnplanning (EVT. OPMERKINGEN VANUIT DE COMMISSIE SCHRIFTELIJK BIJ DE GRIFFIE)
5
Beheerplan sportparken 2020-2023 (voorbereiden besluitvorming - portefeuillehouder van Dijk)
8
Sluiting NIET VAN TOEPASSING