link naar deze pagina

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs - 17 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: W.M. Meulenmeesters

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 22 november 2018
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
Presentatie Kaderbrief Senzer 2020
Informatief / portefeuillehouder Steeghs
6
Vaststellen krediet renovatie atletiekbaan GAC (collegebehandeling d.d. 08 januari 2019)
voorbereiden besluitvorming gemeenteraad / portefeuillehouder Van Dijk
7
Sluiting