link naar deze pagina

Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer) - 1 april 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: J.J.W.M. van Loon
Toelichting: **VERGADERING VERVALT**
i.v.m. maatregelen corona virus

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over geagendeerde en niet geagendeerde commissieonderwerpen) NIET VAN TOEPASSING
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda NIET VAN TOEPASSING
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (mondelinge vragen over actuele commissieonderwerpen) SCHRIFTELIJKE PROCEDURE
4.a
Vaststellen verslag commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 19-2-2020 (OPMERKINGEN VANUIT DE COMMISSIE SCHRIFTELIJK AAN GRIFFIE)
4.b
Lijst met toezeggingen (OPMERKINGEN VANUIT DE COMMISSIE SCHRIFTELIJK AAN GRIFFIE)
4.c
Termijnplanning (OPMERKINGEN VANUIT DE COMMISSIE SCHRIFTELIJK AAN GRIFFIE)
5
Vaststelling BP Hollevoort 3a in Bakel (besluitvormend - portefeuillehouder Van Extel - Van Katwijk)
6
Vaststelling BP De Mortel-Zuidrand (besluitvormend - portefeuillehouder Van Extel- Van Katwijk)
pdf Adviesnota BP Mortel Zuidrand.docx (67KB)
pdf Raadsbesluit BP Mortel Zuidrand.docx (36KB)
pdf BIJLAGE I NOTA VAN ZIENSWIJZEN.docx (38KB)
pdf BIJLAGE II NOTA VAN AMBTSHALVE WIJZIGINGEN.doc (1.4MB)
pdf Bijlagen bij de regels_Bijlage 1 Inrichtingsprincipes groene ruimte.pdf (699KB)
pdf Bijlagen bij de regels_Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten.pdf (88KB)
pdf Bijlagen bij de regels_Bijlage 3 Handreiking kwaliteitsverbetering van het landschap GB.pdf (166KB)
pdf Bijlagen bij de regels_Bijlage 4 Beeldkwaliteitsplan Buitengebied.pdf (5MB)
pdf Bijlagen bij de regels_Bijlage 5 Nota Parkeernormen Gemert-Bakel 2017.pdf (2MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 1 Stedebouwkundig ontwerp.pdf (1.3MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 2 Beeldkwaliteitplan.pdf (5.2MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek.pdf (24.7MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 4 Verkennend bodemonderzoek Leeuwerikweg ong.pdf (2.1MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 5 Akoestisch onderzoek.pdf (6MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 6 Akoestisch onderzoek industrielawaai.pdf (1.9MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 7 Hydrologisch onderzoek.pdf (21.3MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 8 Ecologisch onderzoek.pdf (2.7MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 9 Voortoets stikstofdepositie.pdf (1.1MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 10 Archeologisch onderzoek.pdf (4MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 11 Onderbouwing uitbreiding Bakelseweg 9.pdf (4.6MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 12 Reactie Provincie.pdf (64KB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 13 Reactie Waterschap.pdf (86KB)
pdf t en r_BP Zuidrand Mortel_ontwerp_23 september 2019.pdf (2.4MB)
pdf v_BP Zuidrand Mortel_ontwerp_12 september 2019.pdf (255KB)
pdf Zienswijze ARAG inzake Leeuwerikweg scan anonieme versie.pdf (2.9MB)
pdf Zienswijze AROM inzake Leeuweriksweg scan anonieme versie.pdf (22.9MB)
pdf schriftelijke inbreng vanuit raadsfracties BP Mortel Zuidrand.docx (23KB)
pdf collegereactie op inbreng fracties BP De Mortel Zuidrand.docx (29KB)
7
Presentatie en info stand van zaken Proeftuin Elsendorp (informeren - portefeuillehouder Van extel- van Katwijk) PRESENTATIE VERVALT / PORTEFEUILLEHOUDER INFORMEERT ZO NODIG SCHRIFTELIJK of PRESENTATIE VOLGT LATER ALSNOG
8
Presentatie en rapport bevindingen RKC onderzoeksresultaten ODZOB (informeren- regiegroep Rekenkamer) PRESENTATIE VERVALT : REKENKAMERCOMMISSIE DOET ZSM NIEUW PROCESVOORSTEL
9
Sluiting NIET VAN TOEPASSING