link naar deze pagina

Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs - 21 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Martien Bankers

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 24-10-2019
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
Evaluatie Jongeren ontmoetingsplaatsen (informatief / portefeuillehouder Steeghs)
6
Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Steeghs)
7
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Steeghs)
8
Sluiting