link naar deze pagina

Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer) - 26 januari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.J.W.M. van Loon

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 24-11-2021
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
BP partiele herziening Stedelijke gebieden, oktober 2021 (voorbereiden raadsadvies / portefeuillehouder Van Zeeland)
pdf Bijlage 1 Adviesnota herz BP Stedelijke gebieden okt 2021.docx (66KB)
pdf Bijlage 2 Raadsbesluit herz BP Stedelijke gebieden okt 2021.doc (50KB)
pdf Bijlage 3a Bijlage I Nota van zienswijze.docx (26KB)
pdf Bijlage 3b Zienswijze Oude Rips.pdf (808KB)
pdf Bijlage 3A_Berekening in AERIUS-Calculator en projectberekening (aanvulling).pdf (1.9MB)
pdf Bijlage 4 Bijlage II Ambtshalve aanpassingen.docx (24KB)
pdf Bijlage 4b Groeskuilenstraat 83_Resultaten vervolgonderzoek.pdf (1.6MB)
pdf Bijlage 4c Groeskuilenstraat 83_ Aangepaste ROB.pdf (5.3MB)
pdf Bijlagen bij de planregels_gereedschapskist.pdf (58.7MB)
pdf Bijlagen bij de planregels_Oude Rips LIP.pdf (37.2MB)
pdf Bijlagen bij de planregels_parkeernota.pdf (6.8MB)
pdf Bijlagen bij de planregels_Sprenkstraat LIP.pdf (284KB)
pdf Bijlagen bij de planregels_welstandsnota.pdf (29.3MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_B. vd Wildenberglaan 36 akoestiek.pdf (9.3MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_B. vd Wildenberglaan 36 bodem.pdf (8.8MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_B. vd Wildenberglaan 36 flora en fauna.pdf (5.7MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_B. vd Wildenberglaan 36 geur.pdf (448KB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_B. vd Wildenberglaan 36 ROB.pdf (7.1MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_B. vd Wildenberglaan 36 situatietekening.pdf (97KB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_B. vd Wildenberglaan 36 stikstof.pdf (1.9MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Boskant 41 - 43 ROB.pdf (9.7MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Groeskuilenstraat 83 bodem.pdf (6.6MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Groeskuilenstraat 83 flora en fauna.pdf (7.4MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Pred. Swildensstraat ong. bodem.pdf (34.1MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Pred. Swildensstraat ong. flora en fauna.pdf (38.3MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Pred. Swildensstraat ong. opp. groennorm.pdf (5.9MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Pred. Swildensstraat ong. opp. waterberging.pdf (4.9MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Pred. Swildensstraat ong. situatietekening.pdf (3.3MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Pred. Swildensstraat ong. ROB.pdf (31.7MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Sprenkstraat - Hemelstraat ong. bodem.pdf (8.7MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Sprenkstraat - Hemelstraat ong. flora en fauna.pdf (9.2MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Sprenkstraat - Hemelstraat ong. industrielawaai.pdf (6.7MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Sprenkstraat - Hemelstraat ong. infiltratie.pdf (3.3MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Sprenkstraat - Hemelstraat ROB.pdf (11.3MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Oude Rips LIP.pdf (37.2MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Oude Rips ong. akoestiek.pdf (43.5MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Oude Rips ong. berekening stikstof.pdf (14MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Oude Rips ong. bodem.pdf (53.7MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Oude Rips ong. flora en fauna.pdf (22.4MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Oude Rips ong. ROB.pdf (39.9MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Oude Rips ong. stappenplan GGD.pdf (2.9MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Stikstof 1.pdf (5.2MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Stikstof 2.pdf (1MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_Stikstof 3.pdf (6.2MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_water.pdf (2MB)
pdf Bijlagen bij de plantoelichting_webwinkel.pdf (870KB)
pdf Planregels.doc (765KB)
pdf Plantoelichting.doc (4.2MB)
pdf Planverbeelding-1. Boskant 41-43 Handel.pdf (394KB)
pdf Planverbeelding-2. Burgemeester van de Wildenberglaan 36 De Rips.pdf (409KB)
pdf Planverbeelding-3. Groeskuilenstraat 83 Gemert.pdf (413KB)
pdf Planverbeelding-5. Oude Rips ong. De Rips.pdf (430KB)
pdf Planverbeelding-6. Predikant Swildensstraat - Vicaris van der Asdonckstraat ong. Gemert.pdf (420KB)
pdf Planverbeelding-7. Sprenkstraat - Hemelstraat ong. De Mortel.pdf (417KB)
pdf Planverbeelding-Legenda.pdf (411KB)
pdf RIN BP Stedelijke gebieden oktober 2021.pdf (758KB)
pdf 20220111 Verslag Technisch beraad (197KB)
6
BP Buitengebied herziening januari 2021, plan Hollevoort (voorbereiden raadsadvies / portefeuillehouder Van Zeeland)
pdf Adviesnota BP Buitengebied herz jan 2021, plan Hollevoort.docx (117KB)
pdf Raadsbesluit BP Buitengebied herz jan 2021, plan Hollevoort.docx (51KB)
pdf Bijlage 1 Gemert-Bakel Buitengebied, herz jan 2021_ontwerp_1_Bijlagen.pdf (19.6MB)
pdf Bijlage 1 Gemert-Bakel Buitengebied, herz jan 2021_ontwerp_1_Regels.pdf (325KB)
pdf Bijlage 1 Gemert-Bakel buitengebied, herz jan 2021_ontwerp_1_toelichting.pdf (3.2MB)
pdf Bijlage 1 verbeelding legenda.pdf (413KB)
pdf Bijlage 1 verbeelding.pdf (413KB)
pdf bijlage 2 Zienswijze 1 bij Hollevoort 1 (geanonimiseerd).pdf (1.5MB)
pdf Bijlage 2 Zienswijze 2.1 bij Hollevoort 1 (proforma) (geanonimiseerd).pdf (1.1MB)
pdf Bijlage 2 Zienswijze 2.2 bij Hollevoort 1 (geanonimiseerd).pdf (2.6MB)
pdf Bijlage 2 Zienswijze 3 bij Hollevoort 1 (geanonimiseerd).pdf (2.8MB)
pdf Bijlage 2 Zienswijze 4 bij Hollevoort 1 (geanonimiseerd).pdf (3.5MB)
pdf Bijlage 2 Zienswijze 5 bij Hollevoort 1 (geanonimiseerd).pdf (291KB)
pdf Bijlage 2 zienswijze 6 bij Hollevoort (geanonimiseerd).pdf (193KB)
pdf Bijlage 3 Bijlage I Nota van Zienswijzen bp Buitengebied herz januari 2021.docx (781KB)
pdf Bijlage 4 Toelichting uniek concept.docx (391KB)
overig Bijlage 5 bijlage bij toezegging 2 en 3 A1.PDF (151KB)
overig Bijlage 5 bijlage bij toezegging 2 en 3 A-resultaten.PDF (50KB)
overig Bijlage 5 bijlage bij toezegging 2 en 3 B1.PDF (163KB)
overig Bijlage 5 bijlage bij toezegging 2 en 3 B2.PDF (3.8MB)
overig Bijlage 5 bijlage bij toezegging 2 en 3 B-resultaten.PDF (51KB)
pdf Bijlage 5 bijlage bij toezegging 2 en 3 metingHollevoort-Bakel.pdf (3KB)
pdf Bijlage 5 memo beantwoording toezeggingen.pdf (436KB)
pdf Bijlage 6 Overzicht beantwoording raadsvragen.docx (114KB)
7
Sluiting