link naar deze pagina

Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer) - 8 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: plaatsvervanger

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 27-3-2019
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
Blink ontwerpbegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 incl. presentatie vooraf (voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Van Dijk)
pdf 20190508 Presentatie Blink.pdf (420KB)
pdf Adviesnota GR Blink Aangepaste begroting 2019 begroting 2020 meerjarenbegroting 2021-2023 en jaarrekening 2018.docx (390KB)
pdf Raadsbesluit GR Blink aangepaste begroting 2019 begroting 2020 meerjarenbegroting 2021-2023 en jaarrekening 2018.docx (193KB)
pdf 1. Aanbiedingsbrief raad en directie maart 2019.pdf (105KB)
pdf 2a. Begroting Blink 2019 separaat 2020 (programma's).pdf (478KB)
pdf 2b. Begroting Blink 2019 separaat 2020 Asten (programma's).pdf (475KB)
pdf 2c. Begroting Blink 2019 separaat 2020 Deurne (programma's).pdf (475KB)
pdf 2d. Begroting Blink 2019 separaat 2020 Gemert-Bakel (programma's).pdf (476KB)
pdf 2e. Begroting Blink 2019 separaat 2020 Heeze-Leende (programma's).pdf (475KB)
pdf 2f. Begroting Blink 2019 separaat 2020 Helmond (programma's).pdf (477KB)
pdf 2g. Begroting Blink 2019 separaat 2020 Laarbeek (programma's).pdf (476KB)
pdf 2h. Begroting Blink 2019 separaat 2020 Nuenen (programma's).pdf (476KB)
pdf 2i. Begroting Blink 2019 separaat 2020 Someren (programma's).pdf (476KB)
pdf 3. Begroting 2020 en Meerjarenbegroting Blink 2021-2023.pdf (406KB)
pdf 4. Memo wijziging begroting Blink 2020 en (meerjarenbegroting 2021 tm 2023).pdf (402KB)
pdf 4a. Toelichting gewijzigde begroting 2019.pdf (1.2MB)
pdf 5a. 2018 OORD Gewaarmerkte (SFI) jaarrekening Blink GR over boekjaar 2018.pdf (1.6MB)
pdf 5b. Kostenverdeelstaat 2018 bij jaarrekening(bijlage 1).pdf (65KB)
pdf 5c. 2018 Accountantsverslag GR Blink definitief.pdf (393KB)
pdf 5d. 2018 LOR Gemeenschappelijke Regeling Blink.pdf (65KB)
pdf 5e. 2018 OORD Controleverklaring finaal getekend.pdf (304KB)
pdf 5f. Jaarrekening Personeel Blink BV 2018.pdf (278KB)
6
Werkprogramma bedrijventerreinen
7
Sluiting