link naar deze pagina

Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer) - 1 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J. Vroomans

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 20-4-2022
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 GR ODZOB, meerjarenraming 2024-2026 en jaarrekening 2021 (voorbereiden besluitvorming raad - portefeuillehouder Van Zeeland)
6
Afwaardering 50 km wegen kom Gemert (voorbereiden besluitvorming raad - portefeuillehouder Van Zeeland)
7
Extra krediet zonnepanelenproject De Groene Zone (voorbereiden besluitvorming raad - portefeuillehouder Van Zeeland)
8
BP Buitengebied, herz dec 2021, De Wind 7 Gemert en Kattevlaas 4 Milheeze (voorbereiden besluitvorming raad - portefeuillehouder Van Zeeland)
pdf Adviesnota BP Buitengebied herz dec 21- Wind 7 en Kattevlaas 4.pdf (149KB)
pdf Raadsbesluit BP Buitengebied herz dec 21- Wind 7 en Ka.pdf (65KB)
pdf Bijlage 1.1 GB Buitengebied herz dec 2021_ontwerp_1_Toelichting.pdf (16.3MB)
pdf Bijlage 1.2 GB Buitengebied herz dec 2021_ontwerp_1_Regels.pdf (4.1MB)
pdf Bijlage 1.3.1 GB Buitengebied herz dec 2021 Bijlagen bij toelichting 1.pdf (7.6MB)
pdf Bijlage 1.3.2 GB Buitengebied herz dec 2021 Bijlagen bij toelichting 2.pdf (38.4MB)
pdf Bijlage 1.3.3 GB Buitengebied herz dec 2021 Bijlagen bij toelichting 3.pdf (31.7MB)
pdf Bijlage 1.4 GB Buitengebied herz dec 2021_ontwerp_1_Bijlagen bij regels.pdf (36MB)
pdf Bijlage 1.5 GB Buitengebied 122021_ontwerp_1_Verbeelding Legenda.pdf (432KB)
pdf Bijlage 1.6 GB Buitengebied 122021_ Verbeelding De Wind 7 Gemert.pdf (416KB)
pdf Bijlage 1.7 GB Buitengebied 122021_ Verbeelding Kattevlaas 4 Milheeze.pdf (430KB)
pdf Bijlage 2 Zienswijze provincie bij RvR De Wind 7 (geanonimiseerd).pdf (567KB)
pdf Bijlage 4.1 Bijlage I Nota van Zienswijzen bp Buitengebied herz dec 2021.pdf (117KB)
pdf Bijlage 4.2 RvR dossier De Wind 7 Gemert (geanonimiseerd).pdf (808KB)
pdf Bijlage 5.1 Bijlage II Nota AH wijzigingen bp Buitengebied herz dec 2021.pdf (86KB)
pdf Bijlage 5.2 Aangepaste verbeelding De Wind 7 Gemert - kopie.pdf (351KB)
pdf Bijlage 5.2 Aangepaste verbeelding De Wind 7 Gemert.pdf (351KB)
pdf Bijlage 1.1 GB Buitengebied herz dec 2021_ontwerp_1_Toelichting.pdf (16.3MB)
pdf Bijlage 1.2 GB Buitengebied herz dec 2021_ontwerp_1_Regels.pdf (4.1MB)
pdf Bijlage 1.3.1 GB Buitengebied herz dec 2021 Bijlagen bij toelichting 1.pdf (7.6MB)
pdf Bijlage 1.3.2 GB Buitengebied herz dec 2021 Bijlagen bij toelichting 2.pdf (38.4MB)
pdf Bijlage 1.3.3 GB Buitengebied herz dec 2021 Bijlagen bij toelichting 3.pdf (31.7MB)
pdf Bijlage 1.4 GB Buitengebied herz dec 2021_ontwerp_1_Bijlagen bij regels.pdf (36MB)
pdf Bijlage 1.5 GB Buitengebied 122021_ontwerp_1_Verbeelding Legenda.pdf (432KB)
pdf Bijlage 1.6 GB Buitengebied 122021_ Verbeelding De Wind 7 Gemert.pdf (416KB)
pdf Bijlage 1.7 GB Buitengebied 122021_ Verbeelding Kattevlaas 4 Milheeze.pdf (430KB)
pdf Bijlage 2 Zienswijze provincie bij RvR De Wind 7 (geanonimiseerd).pdf (567KB)
pdf Bijlage 4.1 Bijlage I Nota van Zienswijzen bp Buitengebied herz dec 2021.pdf (117KB)
pdf Bijlage 4.2 RvR dossier De Wind 7 Gemert (geanonimiseerd).pdf (808KB)
pdf Bijlage 5.1 Bijlage II Nota AH wijzigingen bp Buitengebied herz dec 2021.pdf (86KB)
pdf Bijlage 5.2 Aangepaste verbeelding De Wind 7 Gemert - kopie.pdf (351KB)
pdf Bijlage 5.2 Aangepaste verbeelding De Wind 7 Gemert.pdf (351KB)
9
Sluiting