link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 november 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Vragenrecht raadsleden
4
Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 31-1-2019 / 14-3-2019 / 26-9-2019
5
Ingekomen stukken
5.a
Mededelingen
5.b
Postlijst
5.c
Lijst met toezeggingen
6
Diverse benoemingen:
6.a
Benoemen raadslid Vroomans als lid integriteitsplatform (Hamerstuk / gemeenteraad)
6.b
Benoemen commissieleden VVD (Hamerstuk / gemeenteraad)
7
In exploitatie nemen van 2 bouwgrondcomplexen / Paterslaan De Rips en De Berken Milheeze (Hamerstuk / De Ruiter)
8
Armoedeonderzoek Gezamenlijke Rekenkamercommissie (Hamerstuk / Rekenkamercommissie )
9.a
Beleidsplan armoede (Hamerstuk / Steeghs)
9.b
Beleidsplan schuldhulpverlening (Hamerstuk / Steeghs)
10
Begroting 2020
overig Punt 10 Begroting CDA 1e termijnUntitled 4.mp3 (9KB)
overig Punt 10-1 Begroting CDA 1e termijn.mp3 (35.6MB)
overig Punt 10-2 Begroting LR - D66 1e termijn.mp3 (42.1MB)
overig Punt 10-3 Begroting Dorpspartij 1e termijn.mp3 (34.5MB)
overig Punt 10-4 Begroting Sociaal Gemert Bakel 1e termijn.mp3 (42.4MB)
overig Punt 10-5 Begroting VVD 1e termijn.mp3 (44.6MB)
overig Punt 10-6-1Reactie College Weth De Ruiter.mp3 (47.2MB)
overig Punt 10-6-2 Reactie College Weth Van Extel.mp3 (25.8MB)
overig Punt 10-6-3Reactie College Weth Steeghs.mp3 (11.3MB)
overig Punt 10-6-4 Reactie College Weth van Dijk.mp3 (32.3MB)
overig Punt 10-6-5 Reactie College Burgemeester.mp3 (35.1MB)
overig Punt 10-7 CDA 2e termijn.mp3 (9.8MB)
overig Punt 10-8 Lokale Realisten-D66 2e termijn.mp3 (21.8MB)
overig Punt 10-9 Dorpspartij 2e termijn.mp3 (26.2MB)
overig Punt 10-10 SG-B 2e termijn.mp3 (15.3MB)
overig Punt 10-11 VVD 2e termijn.mp3 (16.9MB)
overig Punt 10-12-1 Reactie College Weth De Ruiter 2e term.mp3 (13.7MB)
overig Punt 10-12-2 Reactie College Weth van Dijk 2e term.mp3 (13.6MB)
overig Punt 10-12-3 Reactie College Weth Van Extel 2e term.mp3 (13.8MB)
overig Punt 10-12-4 Reactie College Burgemeester 2e term.mp3 (2.6MB)
overig Punt 10-13 Aanmerkingen op moties.mp3 (5.4MB)
overig Punt 10-14 Stemmingen en sluiting.mp3 (19.8MB)
pdf Adviesnota begroting 2020-2023.docx (85KB)
pdf Raadsbesluit begroting 2020-2023.docx (38KB)
pdf Bijlage 1 Programmabegroting 2020-2023.pdf (3.6MB)
pdf Bijlage 2 Detailbegroting 2020.pdf (1.1MB)
pdf Bijlage 3 Overzicht wijzigingen na Kadernota 2020.pdf (270KB)
pdf 20191107 Amendement Ondersteunen biodiversiteit DP (aangenomen).docx (35KB)
pdf 20191107 Amendement Rekenkamercommissie SGB - LRD66 - VVD (aangeomen).docx (59KB)
pdf 20191107 Amendement Sporthal Molenbroek CDA DP (aangenomen).docx (52KB)
pdf 20191107 Amendement Visvijver CDA-DP (Aangenomen).doc (74KB)
pdf 20191107 Motie Evenemententerrein Gemert DP (aangenomen).docx (31KB)
pdf 20191107 Motie Formeren werkgroep Omgevingsvisie DP (aangenomen).docx (32KB)
pdf 20191107 Motie Oproep 3.0 fte wethouders LRD66-SGB-VVD (aangenomen).docx (77KB)
pdf 20191107 Motie Stimuleren bijen en vogels DP (aangenomen).docx (32KB)
pdf 20191107 Motie Visie leefbaarheid kleine kernen VVD (aangenomen).docx (33KB)
11
Sluiting