link naar deze pagina

Presidium - 9 december 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: W.I.I. van Beek

1
Opening
De burgemeester is alleen het eerste uur aanwezig, de heer Rodoe wordt vervangen door de heer Knigge.
2
Mededelingen
3
Besluitenlijst vorige keer
Ter vaststelling.
4
Actiepuntenlijst
De actielijst ter vaststelling, de moties ter kennisneming.
5
Terugblik
Teruggeblikt kan worden onder meer op de Begrotingsraad, de voorbereidende raad van 25 november en die van 2 december, de informatiebijeenkomsten van 18 en de twee van 27 november 2019.
6
Vooruitblik
Vooruitgeblikt kan onder meer worden op de besluitvormende raad van 16 december en de informatiebijeenkomst van 9 december (OMO-beleid en Right to challenge).
7
Toekomst gemeentepagina
Het college overweegt een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure te gaan organiseren voor de papieren gemeenterubriek.
8
Rondvraag
- extra informatiebijeenkomsten Haven Heijen en Verbindingsweg Milsbeek zijn gewenst. Voorkeur voor een bijeenkomst in Heijen en één in Milsbeek, vanaf februari. Als in februari maar één VR nodig is zou één van de bijeenkomsten dán plaats kunnen hebben. Op 16 maart (tenzij heidag) die over Verbindingsweg.
- Heidag, datumvoorstel maandag 3 februari 2020 of 16 maart en combinatie met bedrijfsbezoek? Inhoud voor dit moment: integriteit en RvO
- koningsportret of buste?
- borrels na de besluitvormende raad.
- status regioraadswerkgroepen in relatie tot de (voorbereidende raad) i.v.m. discussie Panorama Maasvallei.
9
Sluiting