link naar deze pagina

Voorbereidende raadsvergadering - 2 december 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H. Rodoe

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen van de agenda
4
Inspreekmoment inwoners
5
Lijst ingekomen stukken
6
B2 Raadsvoorstel inzake uitbreiding aanbod binnensportaccommodaties (nr. 353790)
Het college wil de raad voorstellen te starten met een verkenning om het aanbod aan binnensportaccommodaties in de gemeente uit te gaan breiden met een semipermanente sporthal.
7
B1 Raadsvoorstel inzake Algemene Plaatselijke Verordening 2020 (nr. 346284)
De APV van 2010 was toe aan een integrale herziening. Die heeft nu plaatsgevonden. Het grootste deel betreft technische aanpassingen. Met betrekking tot voorwerpen aan de weg is de keuze gemaakt een vergunningstelsel in stand te houden, voor evenementen wordt nu de basis gelegd om onder meer later ook vergunningvrije evenementen te kunnen aanwijzen.
8
A Raadsvoorstel inzake lidmaatschap Euregio Rijn-Maas-Noord (nr. 353814)
Het voorstel is om in navolging van de gemeente Bergen eveneens uit de Euregio Rijn-Maas-Noord te stappen per eerstvolgende uittrede datum en dat is per 2023, een en ander omdat de meerwaarde ervan en de belangstelling vanuit Gennep voor deze Euregio minimaal is.
9
Ingediende verzoeken tot agendering
10
Het stellen van vragen aan het college
D66
inzake Haven Heijen, de heer Pubben:N.a.v. het verzoek per e-mail van de portefeuillehouder is D66 in gesprek gegaan met de initiatiefnemers haven Heijen en tevens met inwoners-organisaties. Daarnaast hebben wij aanvullende vragen. o.a. over de opdracht die de raad aan het college heeft gegeven in 2016 versus de uitwerking.
SP
gebruik posterboxen voor politieke doeleinden.
• Is er een regeling voor het gebruik van de posterboxen t.b.v. politieke doeleinden?
• Is er geregeld hoe de politieke partijen kunnen inschrijven op het gebruik van deze boxen in de weken voor een verkiezing waarbij ruimte wordt vrijgemaakt voor deze politieke uitingen?
• Is er een regeling dat niet één partij alle boxen kan opkopen voor de eerstvolgende verkiezingen zodat er voor de anderen geen ruimte meer over is?
• Is er een mogelijkheid om bij vervroegde verkiezingen plaats in de boxen vrij te maken voor de politieke partijen?
11
Sluiting