link naar deze pagina

Commissie Stad - 17 februari 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Paul Ruijgrok
Toelichting: Gommissiegriffier: Mirjam Hartkamp
Collegeleden: Rogier Tetteroo / Thierry van Vugt

1
Opening Raadscommissie Stad
Deze vergadering is i.v.m. het belang van openbaarheid voor iedereen te volgen via een live-uitzending: www.gouda.nl/ris
2
Vaststelling agenda
3
Toezeggingenlijst
4
Ingekomen stukkenlijst (procedureel)
5
Beeldvorming: Omgevingsvisie
NB De omgevingsvisie ligt nog niet ter besluitvorming voor: het betreft hier een bespreking nog voordat het formele besluitvormingstraject wordt gestart. Eerdere input van de Raad, stakeholders en inwoners is verwerkt in het voorliggende concept- Omgevingsvisie. Het concept wordt vanavond aan u gepresenteerd en u krijgt na de presentatie  gelegenheid om vragen te stellen en vervolgens 3 weken de tijd om vanuit de fracties inhoudelijk te reageren op het concept.
6
Rondvraag (conform artikel 11, verordening op de commissies)
7
Sluiting uiterlijk 23.00 uur