link naar deze pagina

Cluster Stad - 4 maart 2015

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Harry van den Haak
Toelichting: Voorzitter: Harry van den Haak
Griffie: Jacoline Holdijk
College: Rogier Tetteroo, Jan de Laat

1
Opening voorbereidende raadsbijeenkomst
2
Debat: PWA Kazerne

Fase: ■□○

Bespreken wensen en bedenkingen van de raad tav het aangaan van een ABC constructie door het college van b&w voor de realisatie van een islamitisch centrum en huisvesting De Ark /Gemiva. Daarnaast vraagt het college om een budget beschikbaar te stellen voor de huisvesting van de (v)so De Ark en een investeringskrediet voor de huisvesting van het kinderdag van Gemiva op het terrein van de PWA kazerne

U kunt deze bijeenkomst bijwonen door u aan te melden via: griffie@gouda.nl . U kunt zich vanaf 1 mailadres met maximaal 2 mensen aanmelden. Er is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Op = op.
pdf 1. Raadsvoorstel herontwikkeling PWA complex.pdf (123KB)
pdf 2. Raadsmemo beantwoording vragen PWA complex.pdf (275KB)
pdf 3. Schetsontwerp Samen onder 1 dak PWA.pdf (8.5MB)
pdf 4. Raadsvoorstel huisvestingsbudget voor de (V)So De Ark.pdf (150KB)
pdf 5. Raadsvoorstel investeringskrediet Gemiva kinderdagcentrum.pdf (141KB)
pdf 6. Verkeersonderzoek.pdf (1.2MB)
pdf 7. Planschade onderzoek.pdf (2.8MB)
pdf 9. RVOB opleveringsrapport asbest sanering pwa.pdf (14.4MB)
pdf 10. Min VenJ beantwooridng Kamervragen.pdf (44KB)
pdf 11. Persbericht_SamenOnder1Dak PWA.pdf (71KB)
pdf 12. Bewonersbrief omwonenden PWA.pdf (785KB)
pdf 13. Bewonersbrief Bijlage I.pdf (141KB)
pdf 1. 38A01_A_BK_000390 doorsnede deel bovenbouw op bunker.tif (972KB)
pdf 2. 38A01_A_BK_000444 wapening tekenening.tiff (153KB)
pdf 3. 38A01_A_BK_000451 wapening tekening 2.tif (570KB)
pdf 4. 38A01_A_BK_000452 wapening tekening gedeeltelijk.tiff (144KB)
pdf 5. 38A01_A_BK_000479 doorsnede bunker.tif (1.1MB)
pdf 6. 38A01_A_BK_000490 voorzieningen.tif.pdf (2.7MB)
pdf 7. 38A01_A_BK_000516 plattegrond binnenplaats.tif (849KB)
pdf 8. 38A01_A_BK_000521 doorsnede bunker en opbouw.tif (418KB)
pdf 9. 38A01_A_BK_000522 rolstoellift.tif (385KB)
pdf 10. plattegrond doorsnede gedeelte Bunker PWA.tif (521KB)
pdf Voorgesteld raadsbesluit beschikbaar stellen investeringskrediet kinderdagcentrum.docx (354KB)
pdf Voorgesteld raadsbesluit beschikbaar stellen huisvestingsbudget.docx (358KB)
pdf Reactie omwonende ivm verkoop woning.pdf (146KB)
pdf Reactie omwonende inzake verkeersonderzoek cq verkeersdruk.docx (186KB)
pdf PWA vragen 12022015.doc (297KB)
pdf Reactie omwonende opinie16 februari PWA.pdf (179KB)
pdf Negen redenen tegen.pdf (125KB)
pdf Bewonersvragen Extra Raadsvergadering 16 februari 2015.pdf (515KB)
pdf Raadsmemo proces beantwoording nieuwe raadsvragen PWA.pdf (78KB)
pdf Brief van stichting wijkteam plaswijck over Verkeersonderzoek PWA kazerne.pdf (315KB)
pdf Vragen D66 VVD PvdA.pdf (131KB)
pdf Vragen Gouda Noord zoals het hoort nav bewonersavond.pdf (83KB)
pdf Memo beantwoording technische vragen PWA februari 2015.pdf (673KB)
pdf Bestuursleden El Wahda.pdf (4KB)
pdf Memo Bewonersavond PWA_12feb2015 met antwoorden.pdf (139KB)
pdf Tellling G van P 421v Burg van R - Calslaan gem verkeer p dag.pdf (84KB)
pdf Tellling G van P 421v Burg van R - Calslaan werkdag class.pdf (32KB)
pdf Tellling G van P 509 Wibaut-Thorbeckelaan gem verkeer p dag.pdf (91KB)
pdf Tellling G van P 509 Wibaut-Thorbeckelaan werkdag class.pdf (33KB)
pdf Openbaar gemaakte samenvatting rapportage PWC Gemeente Gouda.pdf (53KB)
pdf Bezwaar diverse sportverenigingen PWA kazerne 23-02-2014.pdf (1.7MB)
pdf Brief aan college en raadsleden d.d. 28-2-2015.docx (132KB)
pdf Beantwoording technische vragen PvdD bijzondere bomen op terrein PWA.docx (109KB)
3
Sluiting