link naar deze pagina

Commissie - 17 oktober 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:35
Voorzitter: P. Oosterhof
Toelichting: Kijkt en luistert u mee?
Deze avond kunt u rechtstreeks volgen via internet. U vindt op de dag van de vergadering de video onder het kopje ‘Uitzending’, hieronder. Vanaf 19:30 uur kunt u de video starten. Het is ook mogelijk om uitzendingen van raads- en commissievergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

1 19:30
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Lijst met aandachtspunten, toezeggingenlijsten, moties en bestuursagenda
4
Nieuws uit de Regio
De raadsrapporteurs en de collegeleden worden in de gelegenheid gesteld om de commissieleden kort te informeren over actuele ontwikkelingen bij samenwerkingsverbanden waarbij de gemeente is aangesloten.
5 19:45
Doorwerkingsonderzoek Rekenkamercommissie
6 20:15
Beantwoording schriftelijke vragen 2022-01 Woningbouw Veessen
7 20:35
Beantwoording schriftelijke vragen 2022-03 Euroma
8 20:55
Beantwoording schriftelijke vragen 2022-04 aanzicht Zwarteweg-Eperweg
9
Afsprakenlijsten commissievergaderingen 19 en 20 september 2022
10 21:15
Rondvraag
In overeenstemming met de vastgestelde “Werkwijze raad” kunnen de leden bij de rondvraag een korte vraag stellen over een actuele situatie. De portefeuillehouder geeft daarop kort antwoord. Het is niet de bedoeling dat over een rondvraag gediscussieerd wordt.
Willen de leden rondvragen zo mogelijk vóór vrijdag 7 oktober, 12:00 uur, indienen via griffie@heerde.nl? De griffie stuurt de vraag door naar de organisatie/portefeuillehouder. Daarmee kan de portefeuillehouder zich voorbereiden om tijdens vergadering de gevraagde informatie te geven.
De commissieleden kunnen, in verband met de voorbereiding, technische vragen bij agendapunten vooraf bij de griffie indienen.
11 21:25
Sluiting