link naar deze pagina

Raad - 31 oktober 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: J.W. Wiggers
Toelichting: Kijkt en luistert u mee met de vergadering?
De vergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. U vindt op de dag van de vergadering de video onder het kopje ‘Uitzending’ hieronder. Vanaf 19:30 uur kunt u de video starten. Het is ook mogelijk om uitzendingen van raads- en commissievergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
B Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2022 van de gemeente Heerde
4
B Najaarsnota 2022
5
A Doorwerkingsonderzoek Rekenkamercommissie
6
Ingekomen stukken en mededelingen
6.A
Ter kennisname: vermelding memo’s actieve raadsinformatie
2022-81 Update opvang vluchtelingen
2022-82 Grondhouding woningbouwontwikkeling Wapenveld Noord
2022-83 Grondhouding woningbouwontwikkeling Werverweg ong. Wapenveld
2022-84 Positieve grondhouding start ontwikkeling Bovenkamp III
2022-85 Septembercirculaire 2022
2022-86 Tijdelijk noodfonds energiearmoede
7
Actualium
8
Sluiting