link naar deze pagina

Commissies - 15 januari 2018

Locatie: Dorpsstraat - Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:

1 19:30
Opening
2
Melding van insprekers bij agendapunten en vaststelling agenda
3
Verslagen commissievergaderingen 4 en 11 december 2017
4
Lijsten met aandachtspunten, toezeggingenlijst en bestuursagenda
5
Spreekrecht publieke tribune over punten die niet op de agenda staan
Bij de vaststelling van de agenda wordt voorgesteld punt 5 (voor onderdeel Ruimte) direct na de opening van het commissieonderdeel Ruimte te behandelen ivm de aanmelding van een inspreker voor een onderwerp vreemd aan de agenda, specifiek gericht op Ruimte. In overleg met de inspreker worden de samenvattende bijdrage en achterliggende foto's reeds nu via iBabs beschikbaar gesteld zodat de commissie daar op voorhand kennis van kan nemen.
6 19:45
Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Heerde 2018
7 20:05
Belasting op tuinfeestjes n.a.v. ingekomen brief inwoner
8 20:20
PlusOV, toelichting op aantal problemen en stand van zaken (mondeling of middels nazending)
9 20:40
Rondvraag Samenleving
10 20:50
Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied West, 8e herziening (Revelingseweg 4 te Wapenveld)”
11 21:10
Inzameling huishoudelijke afvalstoffen
12 21:35
Top Heerde
13 22:35
Milieuvervuilende evenementen op crossbaan n.a.v. ingekomen brief inwoner
14 22:50
Rondvraag Ruimte
15
Sluiting