link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 september 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de agenda.
3
Mondelinge vragen
4.a
Besluitenlijst d.d. 8 juli 2019
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de besluitenlijst van 8 juli 2019.
4.b
Toezeggingen / moties
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de lijst toezeggingen / moties met de voorgestelde afdoening.

deze lijst wordt maandag 9 september toegevoegd
5.a
Lijst ingekomen stukken
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening.
5.b
Lange Termijn Agenda / Bestuurlijke Planning
Voorgesteld besluit
De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.
5.c
Honoreren scholingsaanvragen
Voorgesteld besluit
Honoreren van de aanvragen niet partij-politieke scholing.
6
Voortgang thematisch raadsakkoord
De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord
7
Rekenkamercommissie - herbenoeming lid mw. E. Lukovac
8
Zorg- Kinderboerderij Ten Woude
Bespreekstuk
9
Diftar+ - evaluatie 1e halfjaar 2019
Bespreekstuk
10
GR SW Fryslân/Caparis - Herstructurering
Bespreekstuk
11
OBS De Basis - Jaarverslag en jaarrekening 2018
Hamerstuk
12
Nota Samenwerken
Hamerstuk
13
Controleprotocol jaarrekening 2019
Hamerstuk
14
Moasje frjemd oan'e oarder fan de dei - Lachgas
pdf MOTIE lachgas (63KB)
15
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.