link naar deze pagina

Commissie SAZA - 16 november 2020

Locatie: Vergaderruimte 12/13
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: J. Abma

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Rondvraag
100
Sluiting