link naar deze pagina

Commissie ROM - 16 november 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: R. Tromp

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
3
Vaststellen besluitenlijst
5
Mededelingen
6
Rondvraag
100
Sluiting