link naar deze pagina

Petear - 27 maart 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 18:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: J. Abma
Toelichting: Dit is een petear met het culturele veld over de cultuurnota onder leiding van Irma van Zand.

1
Opening en welkom door de heer Abma
2
Dialoog tussen culturele veld en commissieleden onder leiding van Irma van Zand
Twee invalshoeken voor de discussie:
herkent het culturele veld hun inbreng in de voorliggende cutluurnota
waar moet de raad rekening mee houden bij de uitvoering (zodat nu de kaders helderder geformuleerd kunnen worden)
3
Vervolgproces door de heer Abma
4
Sluiting