link naar deze pagina

Commissie ROM - 5 september 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:39
Voorzitter: R. Tromp
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst 27 juni 2019
4
Mededelingen
5
Rondvraag
6
Diftar+ - evaluatie
7
Zonnepark op bedrijventerrein Oudehaske ZW-zandwinplas
Initiatiefnemer wil zonnepark ontwikkelen op de gronden ten zuidwesten van de zandwinplas op bedrijventerrein Oudehaske. Het plan valt niet expliciet binnen het geldende beleid. Een VvGB is daarom noodzakelijk.

Een medewerker van de gemeente en initiatiefnemer Roof Top geven een presentatie. Er worden vragen gesteld.
9
Sluiting