Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 12 mei 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 20:25
Voorzitter: H.R. Jaarsma
Toelichting: Commissievergadering 2.a. (vragenhalfuurtje)
N.B. Deze vergadering begint om **20.00 uur**

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen aan de voorzitter
3
Vragen aan burgemeester Broertjes en wethouders Kuipers, Walters en Scheepers (inclusief vragen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen