Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen - 15 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: J. Kalk
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Toezeggingen college
4
Vaststellen verslag commissie Ruimtelijke Ordening & Wonen d.d. 10 april 2019
5
Mededelingen van en vragen aan wethouder dhr. J. Kastje
6
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
7
Mededelingen van en vragen aan wethouder dhr. F.G.J. Voorink
8
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
9
Mededelingen van en vragen aan wethouder dhr. A.R.C. Scheepers
10
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
11
Stedenbouwkundig plan en concept beeldkwaliteitsplan Stationsgebied (426849)
Het stedenbouwkundigplan zet in op het maken van een alzijdig station, een station dat aan alle kanten aantrekkelijk is. Door het centrum bij het station te laten beginnen, wordt het centrum opgeschoven naar Oost. In de bestaande fietstunnel worden aan beide zijden de tunnelmonden verruimd, worden hellingen flauwer en wordt groen toegevoegd. Daarnaast maken rommelige achterkanten aan het spoor aan de centrumzijde plaats voor een levendig silhouet van groen en bebouwing met brede zichtlijnen vanaf Oost. De verdere verlevendiging van het Oosterspoorplein en het gebied rond het Oosterspoorplein wordt binnen het project Spoorzone uitgewerkt. Het centrum van Hilversum begint straks in Oost.

De raad wordt gevraagd het voorliggende integrale stedenbouwkundig plan vast te stellen.
11.b
Ingekomen brieven na raad 27 maart m.b.t. Stationsgebied
11.c
Collegebrieven over het Stationsgebied
12
Actualisatie grondexploitaties 2019 (520945)
Jaarlijks actualiseren wij de grondexploitaties en leggen deze aan u ter besluitvorming voor.
Het voorliggende raadsvoorstel betreft de actualisering 2019 van de grondexploitaties.