Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid - 28 augustus 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.R. Jaarsma
Toelichting: Stukken voor deze vergadering worden uiterlijk op 21 augustus 2019 gepubliceerd.