Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Zorg & Samenleving - 4 september 2019

Locatie: Dudokkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: R. Verkuijlen
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Toezeggingen college
4
Vaststellen verslagen commissie Zorg & Samenleving d.d. 6, 12 en 13 juni 2019
5
Mededelingen van en vragen aan wethouder Wolthers, Kastje, Scheepers en Voorink
6
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
7
Mededelingen van en vragen aan wethouder Walters
8
Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden
9
Rekenkameronderzoek naar jeugdhulp
In de periode oktober 2018 tot en met april 2019 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de jeugdhulp in Hilversum.