Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 13 januari 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.R. Jaarsma
Toelichting: Commissievergadering 4
Onderwerpen:
Portefeuille Project Spoorzone

* Initiatiefvoorstel gebiedsagenda 1221

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen van, toezeggingen van en vragen aan wethouder Voorink (inclusief de mededelingen en vragen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen

Er komt een inspreker die het woord voert over een niet-geagendeerd onderwerp.
4
Initiatiefvoorstel Gebiedsagenda 1221
Het college heeft na een uitvoerig participatietraject met inwoners, de Gebiedsagenda 1221 op- en- vastgesteld. De gebiedsagenda omvat denkrichtingen en wensen, maar ook concrete kaders voor de ruimtelijke ontwikkelingen in het postcodegebied. Het document is een overzicht van wensen waaraan geen daadwerkelijke rechten kunnen worden ontleend. Niettemin hebben inwoners en ontwikkelaars grote verwachtingen van de afspraken. Kaderstelling komt uit de raad voort. De gemeenteraad heeft de gebiedsagenda niet vastgesteld. Met dit voorstel willen de initiatiefnemers bereiken dat dit alsnog gebeurt.

Bij dit onderwerp komen vier insprekers.