Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 17 november 2021

Locatie: Online vergadering
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 19:55
Voorzitter: B. Verweij
Toelichting: Commissievergadering 2.a.
Vragenhalfuurtje voorafgaand aan commissievergadering 2
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Vragen aan wethouder Voorink en Scheepers (inclusief vragen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen/