Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 17 november 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 19:55
Voorzitter: R.W.C. Redmeijer
Toelichting: Commissievergadering 1.a.
Vragenhalfuurtje voorafgaand aan commissievergadering 1
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Vragen aan wethouder Wolthers en Kuipers (inclusief vragen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen/