Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 24 november 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Dudokkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: B. Verweij
Toelichting: Commissievergadering 4
Onderwerpen
Portefeuille Bescherming en Opvang

* Raadsvoorstel Beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen en toezeggingen van burgemeester Broertjes (inclusief de mededelingen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Beeldvorming Raadsvoorstel Beleidsplan Bescherming en Opvang 2022 - 2025 (1067675)
Het regionale Beleidsplan Bescherming en Opvang 2022 - 2025 is gereed voor bestuurlijke besluitvorming. Het beleidsplan is in nauwe samenspraak met gemeenten, inwoners, adviesraden en zorgaanbieders tot stand gekomen. De gemeenteraad heeft op 7 juli jl. zijn zienswijze ingediend op het concept-beleidsplan. Deze zienswijze is verwerkt in de onderliggend versie.
5
Oordeelsvorming Raadsvoorstel Beleidsplan Bescherming en Opvang 2022 - 2025