Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 6 januari 2021

Locatie: Digitaal via Zoom van uit de Dudokkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.R. Jaarsma
Toelichting: Commissievergadering 1
Onderwerpen:

* Rapportage en voorstellen raadswerkgroep vergaderen

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen van, toezeggingen van en vragen aan burgemeester Broertjes, wethouders Scheepers en Kuipers (inclusief de mededelingen en vragen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Rapportage en voorstellen raadswerkgroep vergaderen
De raadswerkgroep vergaderen heeft de eindrapportage opgeleverd. In deze rapportage zijn tien concrete voorstellen opgenomen die in het presidium van 3 november voor het eerst zijn besproken. In dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd in te stemmen met deze voorstellen. Na het aannemen van deze voorstellen zal conform deze voorstellen worden gewerkt. Voor zover het bestaande Reglement van Orde gewijzigd dient te worden zal hierin zo spoedig mogelijk worden voorzien via een daartoe strekkend voorstel.