Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 13 januari 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Dudokkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: R.W.C. Redmeijer
Toelichting: Commissievergadering 3
Onderwerpen:
Portefeuilles Werk en Inkomen en Zorg en Welzijn

* Voorstel bespreking rapportage KPMG Inzicht en handelingsperspectieven sociaal domein

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen van, toezeggingen van en vragen aan wethouder Walters (inclusief de mededelingen en vragen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Bespreking rapportage KPMG 'Inzicht en handelingsperspectieven sociaal domein'
Het doel van de bespreking:
•    Om een toelichting te krijgen van de opstellers van het rapport
•    Om een toelichting te krijgen van de wethouders op de conclusies en de huidige stand van zaken
•    Reactie van de fracties op het rapport en op te nemen vervolgstappen.