Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 19 januari 2022

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H.R. Jaarsma
Toelichting: Commissievergadering 3
Onderwerpen
Portefeuille Zorg en Welzijn

* Raadsonderzoek Wmo en welzijn Hilversum

Portefeuille Omgevingswet

* Beeldvorming Instellen adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten Hilversum (niet behandeld in commissie 2 van 12 januari 2022 wegens tijdgebrek)

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Mededelingen en toezeggingen van wethouder Walters (inclusief de mededelingen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen
4
Beeldvorming Raadsonderzoek Wmo en welzijn Hilversum (1086291)
Binnen de gemeenteraad van Hilversum heerst al enkele jaren onvrede over het dossier Wmo en Welzijn. De raad ervaart niet of onvoldoende in staat te zijn om goede kaders te stellen en goed te kunnen controleren. Wat gebeurt er in de uitvoering en levert dat ook de resultaten op die de raad heeft afgesproken? Zodoende is het voor de raad een lastig en moeilijk te doorgronden dossier, waar maar beperkt goed grip op te krijgen is als raadslid. Dit heeft geleid tot de motie M21-16: Motie Vreemd: Raadsonderzoek Wmo/Welzijn, Schone lei voor een nieuwe raad. Het onderzoek dient de lerende rol van de raad te versterken.
5
Oordeelsvorming Raadsonderzoek Wmo en welzijn Hilversum (1086291)
6
Beeldvorming Instellen adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten Hilversum (1079009)
In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is de gemeente Hilversum verplicht een nieuwe adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten in te stellen. Dit ter vervanging van de bestaande commissie Welstand en Monumenten, dieĀ op het moment dat de wet van kracht wordt van rechtswege wordt ontbonden.
Tegelijkertijd biedt dit de kans om de werkwijze en organisatie van de advisering op het gebied van Ruimtelijke Kwaliteit te versterken. In het nieuwe adviesstelsel worden de bestaande commissies CWM en ARK samengevoegd.
7
Oordeelsvorming Instellen adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten Hilversum (1079009)