Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 12 januari 2022

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 19:55
Voorzitter: A. Yorulmaz
Toelichting: Commissievergadering 1.a.
Vragenhalfuurtje voorafgaand aan commissievergadering 1
VERVALLEN

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Vragen aan wethouders Wolthers, Scheepers en Kuipers (inclusief vragen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen