Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Verbonden Partijen - 13 februari 2019

Locatie: Omroepkamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:59
Voorzitter: H.P. Blok
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen van de voorzitter
3
Eerste Begrotingswijziging Regio 2019 (513737/505986)
De Regio Gooi en Vechtstreek heeft recent naar de deelnemende gemeenten 2 concept-wijzigingen van de begroting 2019 gestuurd. Voorgesteld wordt in te stemmen met de begrotingswijzigingen.