Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 12 januari 2022

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Dudokkamer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 19:55
Voorzitter: B. Verweij
Toelichting: Commissievergadering 2.a.
Vragenhalfuurtje voorafgaand aan commissievergadering 2
VERVALLEN

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Vragen aan burgmeester Broertjes en wethouder Voorink (inclusief vragen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen