Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gezamenlijke commissies - 4 november 2020

Locatie: Digitaal via Zoom
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: H. Fennema en J. Kalk
Toelichting: Onderwerpen:

* Programmabegroting 2021
* Belastingverordeningen 2021Pauze: 18.00 - 19.00 uur
Algemene documenten:

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Begroting 2021 (687972)
Ter vaststelling ligt voor de programmabegroting 2021. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2021.
3
Belastingverordeningen 2021 (689534)
Bij dit besluit worden de belastingverordeningen 2021 vastgesteld, conform de uitgangspunten van de begroting 2021.