Vergaderkalender

link naar deze pagina

Gezamenlijke commissies - 3 november 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Omroepkamer
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: J. Kalk en H.H. Fennema
Toelichting: Onderwerpen:

* Programmabegroting 2022
* Belastingverordeningen 2022
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Beeldvorming Programmabegroting 2022 en Belastingverordeningen 2022
3.1
Begroting 2022 (1051250)
Ter vaststelling ligt voor de programmabegroting 2022. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2022.
3.2
Belastingverordeningen 2022 (1046342)
Onderdeel van de Programmabegroting 2022 is de paragraaf Lokale heffingen. Om de uitgangspunten voor de lokale heffingen in 2022 daadwerkelijk uit te kunnen voeren, dienen de belastingverordeningen (en tarieven) aangepast en door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Dit voorstel strekt tot het actualiseren van de diverse belastingverordeningen.
3.3.1
Vragen aan wethouder Walters
Portefeuilles:

* Financiƫn
* Welzijn en Zorg
* ICT
* LHBTI
* Privacy
3.3.2
Vragen aan wethouder Wolthers
Portefeuilles:

* Werk en inkomen
* Onderwijs (BO/VO)
* Bereikbaarheid en parkeren
* P & O en dienstverlening
3.3.3
Vragen aan wethouder Voorink
Portefeuilles:

* Ruimtelijke Ordening
* Regio
* Sport
* Omgevingswet
* Bescherming en Opvang
* Vergunningverlening en Handhaving
3.3.4
Vragen aan wethouder Scheepers
Portefeuilles:

* Beheer Openbare Ruimte en begraafplaatsen
* Grondbeleid en grondexploitaties
* Vastgoed
* Inkoop
* Buurten en wijken
3.3.5
Vragen aan wethouder Heller
Portefeuilles:

* Klimaat en energie
* Natuur en groen
* Milieu en afval
* Wonen
* Vergunninghouders en vluchtelingen
* Monumenten
3.3.6
Vragen aan wethouder Kuipers
Portefeuilles:

* Economie en media
* Cultuur
* Evenementen
3.3.7
Vragen aan wethouder Broertjes
Portefeuilles:

* Veiligheid en Openbare Orde
* Juridische Zaken
* Communicatie
* Bestuurlijke aangelegenheden
* Bestrijding mensenhandel
4
Pauze - 30 minuten
5
Oordeelsvorming Programmabegroting 2022 en Belastingverordeningen 2022